Κατασκευή-καρνάβαλου

Ειδικές κατασκευές & Διακόσμηση

Οι γλύπτες και οι ζωγράφοι μας αναλαμβάνουν κατασκευές με ξύλο, φελιζόλ, χαρτί, μέταλλο και άλλα υλικά. Κατασκευάζουν μικρά σκηνικά, όπως μικρά άρματα και καρνάβαλους και διακοσμούν με έξυπνους και καλαίσθητους τρόπους τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωσης σας.