Αναμνηστικό Αρχείο

Αναμνηστικό Αρχείο

Φωτογράφοι αναλαμβάνουν να αποθανατίσουν την εκδήλωση σας αναδεικνύοντας τις καλύτερες στιγμές της. Οι φωτογραφίες που θα επιλεχθούν επεξεργάζονται και δίνονται είτε σε ψηφιακή μορφή είτε εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί.
Κινηματογραφιστές βιντεοσκοπούν την εκδήλωσή σας, με σκοπό είτε να δημιουργηθεί ένα ολιγόλεπτο βίντεο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς-προωθητικούς λόγους, είτε για να καταγραφεί ολόκληρη η εκδήλωση σας.